Samtidigt som det rapporteras om att den psykiska ohälsan ökar håller den Nationella Hjälplinjen på att läggas ned i tysthet.

Den Nationella Hjälplinjen är en kostnadsfri telefonjour som sedan mer än tio år erbjudit professionell hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuk­sköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris.

Den Nationella Hjälplinjen är idag en del av 1177.vårdguiden.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2013-11-27 14:02
Man skulle ju också kunna försöka att få socionomer, psykologer, läkare och sjuksköterskor att jobba ideellt där några timmar per vecka. Skulle nog kunna vara berikande för deras yrkesverksamhet också.
Geta
#5 Geta 2013-11-26 20:31
Så brukar man göra i kyrkor- låta folk som är sjukpensionerade jobba.
Admin1
#4 Admin1 2013-11-26 20:16
Menar du folk med sjukersättning skulle jobba där utan lön eller med en liten flitpeng?
Geta
#3 Geta 2013-11-26 19:40
De kan ju satsa på folk med sjukersättning, men det är kanske inte tillåtet.
Admin1
#2 Admin1 2013-11-26 18:37
Ett annat sätt för Nationella Hjälplinjen att förbättra sin ekonomiska situation är att försöka ha socionomer, psykologer, läkare, präster och psyksköterskor med funktionshinder, så att man kan få lönebidrag och avsevärt lägre kostnader än idag. Genom att kunna erbjuda jobb till funktionshindrade så ökas motivationen för fortsatta anslag.
Admin1
#1 Admin1 2013-11-25 17:15
Ett sätt att motivera Hjälplinjens existens vore att undersöka, vilka effekter den ger. Tyvärr verkar det inte gjorts trots att verksamheten har haft problem tidigare med finansieringen.

Det som verkar positivt med verksamheten är att kompetensen är hög - socionomer, psykologer och psyksköterskor. Så hög kompetens har knappast den kommunala krishjälpen i form av t.ex stödteam.

Verksamheten kostar 7,5 miljoner per år och t.ex Viska kostar 300 kr per år. Det kan finnas billigare arbetssätt än vad man har nu. Man kan göra som webbhotellen och ha chattsupport via en hemsida också för att det är billigare än telefonsupport.

Du har inte rätt att posta kommentarer