Rätt vård tidigare och minskat behov av sjukhusinläggningar.

Det är syftet med omläggningen mot mer utåtriktad vård inom äldrepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset.

Navet blir mobila team som gör tätare besök på vårdboenden runtom i länet.

Samtidigt stärks samarbetet med primärvården kring äldre med psykisk ohälsa.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Du har inte rätt att posta kommentarer