Inrätta en statlig riksinstitution för de mest vårdkrävande psykpatienterna föreslår landstinget Gävleborg.

Vården skulle bli bättre och mer kostnadseffektiv, anser Ulf Nyrén, som utrett psykiatrin i länet. Gävleborg har ett par sådana ”extremt särskilt vårdkrävande” patienter.

Den ena kräver ensam tolv årsarbetare runt sig, den andra vårdas i Säter till en kostnad av 8 000 kronor per dygn.

Från Landstingsvärlden

Blir så svårt sjuka remitterade till universitetssjukhus för utredning av diagnos och behandling?

Jag ställde frågan till Ulf Nyren, som svarade: Jag kan inte svara på vilka åtgärder som vidtagits för resp. patient då jag helt enkelt inte vet och skall inte heller veta.

Mitt förslag om ett särskilt omhändertagande av denna lilla grupp mycket svårt sjuka patienter har som utgångspunkt att det måste gå att göra mer om man bygger upp några specialenheter i landet och kompetensutvecklar för just dessa patientkategorier. Det sätt som vi idag vårdar dessa fåtal patienter inom resp. landsting tror jag inte är optimalt utifrån vare sig kvalitet eller kostnadseffektivitet.

Jag uppfattar din fråga på det sättet att du liksom jag är lika angelägen om att ge dessa patienter den bästa tänkbara vård och behandling.

Vänliga hälsningar

Ulf Nyrén

Du har inte rätt att posta kommentarer