Socialstyrelsen rekommenderar uppsökande ACT-team vid schizofreni, som skall erbjuda "intensiv" vård i bostaden för de med stora problem, som missbruk och mycket inläggningar.

I Malmö har man startat ett ACT-team, som förutom psykiater, psyksjuksköterska, skötare, missbruksspecialist, arbetsterapeut också har en brukarspecialist.

Arbetet är återhämtningsinriktat och alltså strävar mot nästan tillfrisknande.

Om man varit stabil i 2 år utskrivs man från ACT-teamet.

Du kan läsa mer om teamet i en pdf-fil här.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-02-06 13:27
En grupp som borde få hjälp av ACT-team är de som varit våldsamma tidigare utan missbruk. Den här gruppen bör nog psykiatrin ha bättre koll på. Det finns ju de som var våldsamma innan de insjuknade och naturligtvis blir det inte bättre under en psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer