Självskadebeteende, t ex att aktivt skära eller bränna huden, är vanligt och ibland (men inte alltid) förknippat med annan psykiatrisk problematik. Självskadebeteende börjar oftast i tonåren.

Omhändertagandet av individer med självskadebeteende har kritiserats, bl a för brister i bemötande och tillgång till specialiserad behandling.

Nationella självskadeprojektet har som mål att utveckla både kunskapen om och vården av problem förknippade med självskada.

Centralt är att såväl öka kunskapen som påverka attityder och bemötande hos dem som möter självskadade. 

Inom ramen för projektet utvärderas en ny korttidsterapi i grupp (emotionsreglerande gruppterapi; ERGT). 

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-02-06 13:08
Det värsta är väl att de med borderline och samtidigt missbruk har en självmordsfrekvens på 60 %, vilket är 7-8 gånger högre än schizofreni.

De skriver att det finns en koppling mellan självmord och självskada och en koppling mellan ångest och självskada. Kanske gäller det att ta reda på orsaken. Depression? Ångest? Sedan försöka behandla sådant först med KBT eller mediciner. De som har självskador utan känd orsak kan ju få ERGT behandlingen.

Du har inte rätt att posta kommentarer