S: Mer kunskap och nya metoder ger mindre tvång

Vi vill ha en nollvision för bältesläggning i psykiatrivården. På sikt bör metoden fasas ut och ersättas med andra arbetssätt så som man gjort i flera andra länder.

Läs mer i Aftonbladet.

Kommentar finns i RSMHBloggen. 

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-04-05 15:42
Tvångsåtgärder kan vara problematiskt till barn, därför jag fruktar den kan ge traumatisering och senare ännu sämre psykisk hälsa. Här bör man nog vara försiktig. För vuxna är nog inte problemet lika stort.


Klokast vore kanske att granska kunskapsläget och sedan försöka lista ut vad som bör göras.

En sak som kanske kunde ha en dämpande effekt på ett utåtagerande barn vore kanske om mamma eller mormor också fanns på kliniken.

Det finns ett problem med psykiatrin, som aldrig kommer fram och det är att psykiatrin under samma tak kan ha frivillig vård, tvångsvård och rättspsyk (fängelse). I över 10 år har jag sagt att det är fel. Man kan tänka sig att personal som skall tvångvårda och tvångsmedicinera blir negativt påverkad av detta, när de skall behandla andra patienter på avdelningen, som vårdas frivilligt. Det finns risk att med denna sammanblandning att det tyvärr blir tvångsvårdsstuk på den frivilliga vården också.

Du har inte rätt att posta kommentarer