Sten Levander, professor emeritus, anser att Inspektionen för vård och omsorg saknar tillräcklig kompetens för tillsyn av psykiatrin.

Läs mer i Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer