Drygt 25 000 personer bor i en bostad med särskild service enligt LSS. 

Alla insatser grundar sig på beslut som kommunen fattar, men flesta kommunerna brister i uppföljning.

Andelen kommuner med uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning har minskat under fyra års tid, från 51 procent 2011 till 40 procent i år.

Fler kommuner genomför behovsinventeringar med landstinget när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och har ökat till 57 procent 2014 från 42 procent förra året.

Privata gruppboenden var bättre än kommunernas för deras verksamhet kräver tillstånd. vilket inte krävs för kommunal verksamhet.

Från Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-05-22 14:01
Kommunerna kan vara små och ha lite resurser och kompetens. Kan nog vara klokt för mindre kommuner att lägga ut gruppboendena på ett större företag. Stora kommuner borde ha lika bra gruppboende som det privata tycker jag.

Det finns en risk med privata gruppboenden och det är att eftersom de tjänar pengar på en kan man bli kvar där för länge. Kanske borde kommunerna vart 5:e år skicka ut en arbetsterapeut, som bedömer funktionsförmågan och behovet av gruppboende. En plats på gruppboende kostar 500000 kr per år. Schizofrenin är värst de första 6 åren, sedan kraftig förbättring, som sedan blir ännu bättre i 40-60 års åldern.

Du har inte rätt att posta kommentarer