Vid schizofreni är medellivslängden 20 år kortare och oftast orsakad av kroppsliga sjukdomar, som ofta är obehandlade.

Att ge allmänna råd om kroppslig hälsa har prövats för att förlänga livslängden.

Det finns 7 studier gjorda på detta och som har utvärderats, men kvalitén på studierna var så dåliga, så idag vet man inte säkert om hälsoråd verkligen ger någon förbättring.

Läs mer hos The Mental Elf.