Den totala samhällskostnaden för fyra psykiska sjukdomar var 75 miljarder kronor per år.

Kostnad per person var 509 000 kronor för schizofreni, 259 000 kronor för bipolär, 159 000 kronor för depression, 156 000 kronor för ångest och under år 2008.

De indirekta kostnaderna (för att man inte arbetade) var hela 75 procent av den totala samhällskostnaden, vilket troligen ändå är en underskattning.

Behandlingar som förbättrar funktions- och arbetsförmåga kan spara mycket pengar för samhället.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2014-08-11 18:31
Utomjordingen vet. Det är åtskilliga miljoner.
Admin1
#1 Admin1 2014-08-11 18:29
Schizofreni ökar chansen för kroppslig ohälsa och det har man inte tagit med. Inte anhörigas insatser i tid och pengar är inräknade heller, som skall vara 22 timmar per vecka.

Sedan som drabbad av schizofreni själv vore det förstås intressant att veta hur mycket man förlorar själv. Lätt att glömma att patienten också är förlorare.

I pdf-filen av artikeln finns tabellerna, som inte syns på webben.

http://lakartidningen.se/EditorialFiles/ZX/%5BCWZX%5D/CWZX.pdf

Du har inte rätt att posta kommentarer