schizofreni

Allting börjar i hemmet – är det inte så? Det är en ganska vanlig situation att så kallade hem/boende för psykiskt sjuka är under all kritik ”försummade”.

När jag har det rörigt i huvudet, så brukar det bli rörigt runt omkring mig också.

Och det gör ju saken inte bättre! 

Ofta lever man ensamma och därmed upptäcks inte oredan/otrivseln lika lätt – men den finns där hela tiden.

Läs mer vad Khai Chau skriver i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2014-08-15 18:30
15 % av de med schizofreni har boendestöd. Boendestöd är gratis oftast och fås genom att ringa kommunens biståndsbedömare.

Man kan också få intensivvård i hemmet numera också via ACT-team. Teamet består av ett halvdussin personer med psykiater, sjuksköterska, arbetsterapeut mm. De jobbar återhämtningsinriktat och deras insats varar ett par år kanske.
Helene
#2 Helene 2014-08-15 15:03
då måste man förändra miljön är boendet så hemskt får ,man leva så??
Geta
#1 Geta 2014-08-15 14:27
Är det inte det som boendestöd är till för?

Du har inte rätt att posta kommentarer