hem

Igår fick jag RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice i min hand.

Det är tredje reviderade upplagan som antogs i maj som nu kommit från tryckeriet. Dokumentet heter: ”Kvalitet på Dina villkor!”.

Och är ett av RSMH:s arbete för att brukarinflytande ska bli något mer än bara en monolog från vård- och stödgivare.

Det måste bli en förändring på att människor med allvarlig psykisk ohälsa har 15-20 år kortare livslängd.

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i RSMHBloggen.

Läs vad Khai Chau skriver i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-08-27 12:02
Khai Chau har synpunkter på Kvalitet på dina villkor i RSMHBloggen. Kul att någon från RSMH kommer med konkreta saker och synpunkter. Bravo, Khai! :-)

http://rsmhbloggen.se/2014/08/27/vart-kvalitetsdokument/
Admin1
#1 Admin1 2014-08-22 19:36
Bra initiativ med Kvalitetsmåtten som dock behöver omarbetas t.ex saknas helt psykosociala behandlingar. Detta är centralt och måste naturligtvis ingå t.ex familjeutbildning halverar psykosrisken. ACT-team är mycket viktiga också.

Klinikerna borde kunna presentera statistik på hur många % med schizofreni, som arbetar, är återhämtade. återfall i psykos per patient/år, självmord, dödsfall och genomsnittliga vårddagar per år. Som kan ses som ett slags kvalitetsmått.

Sedan borde man ta med en kortare checklista för individen och inte bara för RSMH-funktionärer.

Ekonomisk rådgivning verkar ingen ha ansvar för. Bostadstillägg och avskrivning av studielån känner inte alla till idag. Vem ansvarar för personens ekonomiska hälsa?

Ett tips tag med Viskas tabell Fakta om schizofreni och ge möjlighet till statistikjämförelser.

http://www.viska.se/index.php/19-nyhet/varden/335-fakta-om-schizofreni

Du har inte rätt att posta kommentarer