inläggning

Allt fler patienter behöver läggas in för vård på psykiatrisk klinik.

Sedan 2007 har trycket på slutenvården i landet ökat med i genomsnitt 15 procent.

Störst är ökningen i Jämtland med över 60 procent medan Västmanland är det enda landsting som ser en minskning.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack Geta för tipset!

                                             Geta

 

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2014-10-07 14:09
Vårdplatserna är de samma så vårdtiderna måste kortats ner för att få plats för fler.

Depåinjektioner till nyinsjuknade, ACT-team, vaksamhet på förlorad effekt av antipsykotika och psykosociala behandlingar kan nog minska beläggningarna. Många inläggningar kan betyda att effekten av antipsykotikan är dålig. En psykos är ofta en signal på fel i miljön eller läkemedelsintag. Om man ständigt avbryter medicineringen kan man få 6 psykoser per år. Sedan kan den ökande invandringen öka belastningen på psykiatrin på grund av krigstrauman mm.
Geta
#5 Geta 2014-10-07 09:12
Det ser mest ut som en barnavdelning med rosa filt.
Helene
#4 Helene 2014-10-07 08:59
va ler hon för?
Geta
#3 Geta 2014-10-06 19:36
Visst kan det hjälpa att bli inlagd i 14 dar, när man har en psykos. Miljöombyte har rekommenderats i alla tider.
Ready
#2 Ready 2014-10-06 19:30
Det löser ingenting att bli inlagd. Många känner väl ett behov av att bli lite omplåstrade av psykiatrin.
björk
#1 björk 2014-10-06 18:46
det är dystert o bistert... jag brinner för denna frågan. lite kluvet också som kluvjonte.... att man tjännar totalt sett i de stora ifall man inte e så jävla "ha-galen"... jag har inte över 50.000 knappast.... men på åttio-talet så var det på modet lite grann att, living on "thi", edge..... alla skulle vara utmanande osv. Jag får skruva tillbaka tiden ca 30 år.... för att leva upp till det liv jag, vill leva... Privata trivialiteter är inte mycket för mej..... men kan ifall det är möjligt ge till desse stjälmordsben'ägna jävlarna... Nä men skämt åsido nu skojade jag..."överkurs" men jag vill visa upp alla sidor. i skenet kanske bara första anblicken syns. Sen har jag kanske blivigt luttrad cancer o hjärtkärl sjukdomar kvittar typ eh... men isåfall så ehhhhhhhhhh hemlöshet samt psykiatrisk vård.... så är de bara... jag har ett visst utåt sett löje eller jag väcker löje med mina trivaliteer åtåt. de skulle varigt roligt om alla fick hjälp!... :-? :-?

Du har inte rätt att posta kommentarer