RSMHBloggen

För ungefär tre veckor sedan hölls en temadag kring samordnad individuell plan, SIP i Täby på Åva gymnasium.

RSMH i samma Båt var där och nu vill jag sprida information om vad vi fick veta. Alla som är i behov av samordning kring insatser från kommunen, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling med mera, har rätt att få SIP.

En samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010. Kommunen och landstingen är alltså skyldiga enligt lag att erbjuda SIP.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-10-10 16:07
Kanske dags att förutom Mina vårdkontakter att starta sajten Min vårdplan, där man kan starta ett konto och bjuda in de som skall skriva vårdplanen. :-)
Geta
#1 Geta 2014-10-10 09:12
Här uppmanas invånare med psykisk ohälsa att uppsöka kyrkan. Diakonerna går på knäna.

Du har inte rätt att posta kommentarer