Fysiska sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke eller cancer gör att många psykiskt sjuka patienter dör långt i förtid.

För en schizofren är det åtta gånger större risk att dö för tidigt än hos befolkningen i övrigt. De riskerar att förlora 20 år av sina liv.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack Geta för tipset!

                                                

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2014-10-17 13:43
Latuda godkändes i början av april och fortfarande 6 månader senare är priset inte godkänt av TLV. Snabbare prisgodkännande av antipsykotika som inte ger viktökning, som Latuda kan minska viktproblemen.
Admin1
#6 Admin1 2014-10-17 12:21
Staten tar fram ett kursmaterial: Lär dig leva längre! med information om hälsoråd samt även mediciner och psykosociala behandlingar.

Sedan kontaktas Studieförbunden, som får anordna kurserna mot betalning, så att de med psykossjukdom och deras anhöriga får deltaga gratis. Psykiatrin kan vara med på ett hörn mot slutet för att svara på frågor.

Bäst att använda studieförbunden, som har som huvuduppgift att anordna kurser och är proffs på det. Sedan de som gått på alla träffar får ett presentkort på 500 kr.
Admin1
#5 Admin1 2014-10-17 08:34
Diabetesrisken för Zyprexa ökar bara 16 % trots viktökningen. Så diabetesrisken beror antagligen mest på andra saker, genetiska faktorer och livsstil. Det är knepigt med kroppslig hälsa och schizofreni, eftersom det finns 3 variabler - gener, livsstil och antipsykotika.
William
#4 William 2014-10-16 23:37
Beror den ökade typ-2-diabetes-risken med neuroleptika enbart pga risken för övervikt/fetma eller finns det andra aspekter, som farmakologiskt framkallad glukosintolerans/nedsatt insulinkänslighet? Du kanske vet om det studerats Admin, du verkar ju ha koll på forskningen.
Admin1
#3 Admin1 2014-10-16 22:39
Enklaste behandlingen och den är ganska billig är att erbjuda gratis gymkort eller avgift till motionsaktiviteter, gratis Viktväktarna och gratis rökavvänjningskurser eller nikotinersättning. Det tar tid att ordna hälsokoller och förebyggande hälsovård, men sådana här saker kan snabbt genomföras om Staten betalar.
Geta
#2 Geta 2014-10-10 16:15
Diabetes kan smyga på en. Det dröjer länge innan det upptäcks om inga blodprov tas.
Admin1
#1 Admin1 2014-10-10 16:12
Det som krävs är en distriktsläkare på varje psyk.klinik, som sköter den kroppsliga hälsan. Hanterar man bara psykisk sjuka kan de inte falla mellan stolarna.

Men inte bara vårdinsatser krävs utan förbyggande insatser, som främjar en sund livsstil. Sedan bör man få utbildning hur de vanliga kroppsliga sjukdomarna visar sig, så man kan känna igen dem och söka hjälp.

Du har inte rätt att posta kommentarer