samordnare

 Två anhörigsamordnare

Psykisk ohälsa drabbar inte bara dem som fått en diagnos. Även deras anhöriga påverkas. Just anhöriga stod i centrum på en mässa i Mora på torsdagen om psykisk ohälsa.

– Jag tycker att landstinget får mycket skräp för det de gör, men i det här fallet måste jag säga att de är fantastiska på att organisera olika saker. Jag tycker att de som jobbar länsövergripande gör ett jättejobb, säger en lokalrepresentant för Schizofreniförbundet.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-11-07 22:40
Det är bra att anhöriga uppmärksammas. Det sägs att anhöriga satsar en halvtidstjänst på omvårdnad per barn med schizofreni. Här kan kommuner och landsting hjälpa till och ge utbildning om vad som är viktigt att göra.

Här på sajten har ingen en halvtidstjänst boendestödjare t.ex så anhörigas insatser kan nog minskas om de får reda på hur. Ingen idé att jobba ihjäl sig i onödan. Kommunens biståndsbedömare kan ge dem besked om vilka insatser som krävs och hur ofta. Antagligen räcker det med max en timme per dag och kanske inte ens det.

Viktigt att vara medveten om att anhöriga kan trigga psykoser. Familjeutbildning t.ex halverar psykosrisken.

Du har inte rätt att posta kommentarer