I Västra Götalands Regionen finns nu ePsykos för vårdinsatser med IT-stöd inom psykosvården.

Det är i linje med den Nationella IT-strategin för vård som regeringen beslutat om.

e-Tjänster finns riktade till patienter, som kognitiv träning, metakognitiv träning, kognitivt stöd, symptomskattning via smartphone, Facebook-sida. mm.

Läs mer på denna hemsida.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-11-10 18:40
Mycket bra måste jag säga, men hur får man tillgång till tjänsten som patient. Detta är rätt bra att veta.

Intressantast var metakognitiv träning, eftersom den skall vara effektivare mot vanföreställningar än antipsykotika och ger långvarig effekt. En väldigt bra behandling om man har problem med vanföreställningar.

Du har inte rätt att posta kommentarer