Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill ha en ny strategi mot den ökande psykiska ohälsan.

Han vill satsa mer på tidiga insatser, och öppnar för fler vårdplatser i den slutna psykiatrin.

Samtidigt väcks krav på en ny kommission för den psykiatriska vården. 

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2014-12-12 19:10
Staten borde bekosta gratis tandvård till alla med schizofreni dvs grönt kort till alla.

Idag får bara de med största besvären grönt kort. Men dålig tandhälsa kan negativt påverka kroppslig hälsa och också försvåra integreringen i samhället. Nya rön tyder på att infektionsförsvaret är påverkat vid schizofreni och karies är en infektionssjukdom. Sjukdomen kan teoretiskt orsaka dåligare tandhälsa än normalt.
Admin1
#6 Admin1 2014-12-10 12:20
Statligt fritidsbidrag till de 50 % med schizofreni, som inte har någon daglig sysselsättning trots att de är berättigade till detta. Kan användas till bio, böcker, kurser mm.
Admin1
#5 Admin1 2014-12-07 12:49
Gratis gymkort till de med schizofreni för att förbättra den kroppsliga hälsan kunde också vara en statlig satsning. Gissar att 20 % kommer utnyttja förmånen, så detta kostar bara kanske 10 miljoner per år.
Admin1
#4 Admin1 2014-11-29 14:21
Eftersom största statliga kostnaden för schizofreni är sjukersättning och aktivitetsersättning, så borde Staten satsa på IPS-modellen för att minska sina kostnader för sjukersättning med 20 % genom att andelen i arbete ökar från 10 % till 30 %.
Geta
#3 Geta 2014-11-25 17:47
Det hjälper inte att ösa pengar över psykiatrin om ingen vill jobba där.
Admin1
#2 Admin1 2014-11-25 17:27
Alla regeringar har satsat på psykiatrin utan några större förbättringar märkts.

Vad används vårdplatserna i psykiatrin till?

Jo, oftast till tvångsvård på grund av att man avbrutit medicineringen och fått psykos.

Om insatser för att förhindra medicinavbrott sker typ depåinjektioner och utbildning, så får psykiatrin lediga vårdplatser.

Om alla får de psykosociala behandlingar, som har effekt kan säkert psykosrisken sänkas från 25-40 % till 5 %. Ytterligare lediga vårdplatser. Finns då inget behov av fler vårdplatser.

Sedan anordna ett separat intag av psykiatrer till läkarutbildningen för personer med relevant tidigare utbildning t.ex forskarutbildade, psykologer, psyksjuksköterskor mfl.

Ingen idé med fler vårdplatser om det inte finns psykiatrer.

Missbruk vid psykisk sjukdom är viktig att behandla för att minska dödlighet, våld och självmord. Missbruk verkar viktigast för alla dessa tre saker.
Ready
#1 Ready 2014-11-25 15:20
Skönt att de psykiskt sjukas situation kommer upp i ljuset och inte bara tystas ner som när alliansen regerade.

Du har inte rätt att posta kommentarer