Under de senaste åren har vi sett en minskning av resurserna till psykiatrin.

Sjuttio procent av slutenvårdsplatserna har försvunnit under de 20 åren och enligt Socialstyrelsens Lägesrapport för 2014 har kostnadsutvecklingen minskat med en procent under åren 2008-2012, trots allt prat om satsningar.

Därför är det väldigt glädjande att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) gick ut i media i dag och sa att de ska ta fram en ny strategi mot den ökade psykiska ohälsan.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-11-27 13:25
Målet för psykiatrin skall vara: Hur minskar vi återfallen i psykos. Fler sängplatser har ingen sådan effekt.
Admin1
#1 Admin1 2014-11-27 13:25
Man skall inte ropa hej förrän man är över bäckenet, som det gamla ordspråket säger.

Skolhälsovårdssatsning är OK, men skulle vilja se en satsning på mer aerobisk motion i skolan för de visste redan de gamla grekerna att En sund själ finns i en sund kropp.

Samtidigt inte säkert att en satsning på lindrigare psykiska besvär på vårdcentralerna minskar svårare psykiska besvär. Tvivlar på att vårdcentralerna klarar av detta. T.ex att förebygga att psykosutvecklas krävs specialiserad psykospsykiater. Det är ett extremt lite remisser från vårdcentralerna till psykiatrin. Det är patienterna själva som upptäcker att de är svårt psykiskt sjuka och söker sig till psykiatrin dock ibland med skjuts från polisen eller blåvita gratistaxin som det kallas här.

Öka vårdplatser är fel. Att ge pengar till psykosociala behandlingar är rätt. Liksom att satsa på missbruksvård i samband med psykisk sjukdom för missbruk ger våld och en stor del av överdödligheten.

Du har inte rätt att posta kommentarer