schizofreni

Socialstyrelsen har visat att personer med psykisk sjukdom oftare dör i förtid.

Flera psykiatriska diagnoser ger övervikt, diabetes eller rubbning av blodfetter. Ohälsosamma levnadsvanor, men också antipsykotika kan bidraga.

Psykiskt sjuka har i många fall en sämre tankeförmåga och en lägre förmåga att skaffa, förstå och använda information om sin hälsa.

– Det kan i högre utsträckning än för andra grupper behövas ett stöd för psykiskt sjuka att komma till vården, och även för att förstå informationen som ges om hälsotillståndet, säger Birgitta Lindelius.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-12-22 19:06
50 % av de med schizofreni har eller har haft problem med missbruk. Missbruk av alkohol kan öka risken för hjärtkärlsjukdom. Sedan finns rökningen som säkert har ganska stor andel av överdödligheten, eftersom personer med schizofreni röker 3 gånger mer än normalt och dessutom ofta är storrökare.

Sedan undrar man om inte hur allvarligt sjuk man är påverkar dödligheten. Det är inte omöjligt att om fler fick psykosociala behandlingar och mindre symptom att dödligheten minskar. En psykos ökar risken för självmord t.ex.

Du har inte rätt att posta kommentarer