En utvärdering har gjorts av de tre studier om ÖPT eller tvångsvård i öppenvård som finns, men som var av låg- till mediumkvalité och kom från USA och England (2 st).

ÖPT förekommer inte bara i Sverige utan också i andra länder. Ingen skillnad sågs i vårdbehov, socialförmåga eller livskvalité jämfört med vanlig vård.

Fördelen med ÖPT var att de blev utsatta för mindre brott, däremot minskade knappt polisarresteringarna något.

Kortare utskrivningar om man uppfyller vissa villkor utan formell ÖPT var lika effektivt som ÖPT.

Ett problem med studien är att ÖPT lagstiftningen skiljer sig mellan olika länder. En risk som diskuteras med ÖPT är att det kan användas för att korta ned vårdtider, som egentligen borde varit längre.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Amandara
#2 Amandara 2015-02-25 23:05
Jag har varit på öpt. ....för att jag bergs skulle ta mediciner så vitt jag förstår.....
Admin1
#1 Admin1 2015-02-25 17:49
För drygt 10 år sedan inträffade några vansinnesdåd i tät följd i Sverige. Kraven var att psykiatrin skulle skärpa sig och bl.a ÖPT skulle lösa problemet.

Jag var skeptisk och tyckte man fick acceptera enstaka vansinnesdåd, som aldrig går att förhindra bl.a för att folk kan få psykos utan förvarning och jag föreslog ekonomisk kompensation till anhöriga istället. Vi kan inte förhindra brott hos friska och då funkar det inte heller hos psykiskt sjuka.

Du har inte rätt att posta kommentarer