Antoinette Lundahl

Vi ska naturligtvis inte sluta arbeta med suicidprevention, missbruksvård eller behandling av människor med beteendestörningar, men detta bör ske med respekt för individens självbestämmanderätt och egenansvar.

Vi ser människan framför oss klarare när vår blick inte skyms av ansvarsångest, och individen känner sig stärkt av att ha en agerande roll i stället för att lämna över ansvaret till vården.

Vi måste våga lita mer till individens inre styrka och framför allt respektera människans autonomi och värdighet.

Läs mer i Läkartidningen.