SKL

På en SKL-konferens den 17 februari ägnades dagen åt: Psykisk ohälsa - hela samhällets ansvar.

Politiker och verksamhetsföreträdare från landet var på plats.

Göran Hägglund berättade vad han hoppades på för psykiatrin fram till år 2020.

Gabriel Wickström, folkhälso- sjukdoms och idrottsminister sa att genom överenskommelser över blockgränserna ska politikerna säkra ett mer långsiktigt arbete för psykiatrin, som inte avbryts av regeringsbyten.

Denna konferens finns som 6 timmars video att se på här.

Bättre psykosvård har kommit med ett nytt nyhetsbrev.

Du har inte rätt att posta kommentarer