Ett av sjukvårdsminister Gabriel Wikströms politiska mål är att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa.

Själv berättar han öppet att han har genomgått en utmattningsdepression.

Ett viktigt mål är jämlik hälsa och bättre hälsa för lågutbildade, som lever 5 år kortare, men det tar en generation.

Mer ansvar för vårdcentralerna och minska administrationen för att ge mer tid för patienterna. Landstingen bör minska från 21 till 8-9.

För psykiatrin mer långsiktighet och planering på tio års sikt. Som inom kroppslig vård skall förebyggande arbete och första linjens psykiatri prioriteras. Bättre IT-system krävs också.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#11 Geta 2015-03-27 13:48
Sedan min diabetes konstaterades för 10 år sedan har jag bara besökt läkare en gång på grund av detta. All vård av diabetessjuka överlåtes till diabetessjuksköterskor.
Admin1
#10 Admin1 2015-03-27 13:44
Specialisering av allmänläkarna kan vara möjlig om varje allmänläkare på en vårdcentral väljer en åldersgrupp för olika åldrar har ofta olika sjukdomar.

Men annan specialisering är ockå möjlig - en distriktsläkare på en vårdcentral tar alla med högt blodtryck, en annan diabetes osv. med den specialiseringen får man specialister på folksjukdomarna också på vårdcentralerna. Man gör allmänäkaren till specialist på en folksjukdom också t.ex allmänläkare med psykiatrispecialisering.
Ready
#9 Ready 2015-03-26 22:37
Det talas inte lika mycket om dopaminhypotesen längre verkar det som. Kanske har forskarna nu blivit mer nyanserade.
Admin1
#8 Admin1 2015-03-26 22:31
Undrar om man justerat för rökning. Tror att lågutbildade röker mer. Men kanske IQ kan ha att göra med detta. Livslängden kan sitta i hjärnan och bättre funktion där kanske förlänger livet. Nobelpristagaren Arvid Carlsson är 90 år t.ex.
Geta
#7 Geta 2015-03-26 22:07
Det tycker inte jag heller. Att tyna bort på ett äldreboende kan inte vara något att stå efter.
Ready
#6 Ready 2015-03-26 21:58
5 år kortare är väl inte så mycket att bråka om...
Admin1
#5 Admin1 2015-03-24 16:27
I USA har man börjat att ge depåinjektioner på apotek, därför att det är närmare dit. Har själv inget emot att moona apotekspersonalen :-)
Geta
#4 Geta 2015-03-24 15:44
Då måste man ju anställa en massa sprutmadamer.
Admin1
#3 Admin1 2015-03-24 15:02
Det går att omprioritera och därmed skapa resurser. T.ex säkert nästan hälften av vårdplatserna inom psykiatrin upptas av personer, som avbrutit medicineringen och fått psykos. Om de som får två psykoser får depåinjektioner blir det troligen 30-40 % lediga vårdplatser inom psykiatrin.

Att ge färre och kortare rättspsykiatrisk vård kan frisätta en hel del. Har för mig att rättspsyk har 25 % av platserna. En del på rättspsyk har medfödd kriminalitet och då kanske inte vård hjälper utan fängelse duger. Det borde vara mer flexibelt att överföra folk från rättspsyk till fängelse.
Geta
#2 Geta 2015-03-24 14:56
Jag förstår inte att politikerna orkar att lova så mycket. Magdalena Andersson har ju tomt i ladorna.

Du har inte rätt att posta kommentarer