Sjukvården måste i högre grad se patienten som en partner och inte som en passiv mottagare av medicinska bedömningar.

Det menar Inger Ekman, professor vid Sahlgrenska akademin.

Ett sätt att göra långvarigt sjuka mer aktiva och självständiga som patienter är att erbjuda så kallad personcentrerad vård.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-05-12 14:20
Socialstyrelsen har skrivit om delaktighet i sina riktlinjer om schizofreni. Men det kan vara svårt att kombinera med tvångsvård och rättspsyk. Sedan talas om team och det förekommer redan i psykiatrin genom ACT-teamen, som har bevisad effekt.

Det som kanske bör ändras är rondsystemet, så att det blir multidisiplinärt med psykiater, psykolog, arbetsterapeut och kurator. Man får då direkt access till den viktigaste hjälpen som finns.

Sedan kanske psykiatern bör säga direkt i samband med första utskrivningen: Om du tänker avbryta medicineringen själv med antipsykotika, så skall du tänka på detta innna du gör det osv. Samt ett informationsblad med utförlig information om riskerna.

Du har inte rätt att posta kommentarer