Nu satsar Sveriges kommuner  och landsting, SKL, på ett landsomfattande nätverk för att minska behovet av hyrläkare inom psykiatrin.

Det handlar inte främst om ekonomi, utan om att upprätthålla en god kvalitet på vården.

Psykiatriska patienter är beroende av kontinuitet, det är viktigt för förtroendet, säger Ing-Marie Wieselgren.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-06-12 15:39
Hyrpsykiatrikerna tvingas ta en vanlig tjänst om alla inte anlitar hyrpsykiatrer. Bra att hon tog upp förbättrad arbetsmiljö för trivsel är viktig. Patienterna kan ju vara stökiga, så då är det ju inte bra om personalen också är det. Det kan ju bli rena korselden.

Viktigt är också att försöka skapa mer utvecklande tjänster för de som är intresserade. Att kunna erbjuda deltagande i utländska konferenser tror jag är viktigt också och sådant är utvecklande och stimulerande.
Geta
#1 Geta 2015-06-12 15:27
Hur ska psykiatrin klara sig då?

Du har inte rätt att posta kommentarer