En engelsk psykiatrer beskriver schizofrenins symptom och behandlingen.

Han säger nyinsjuknade ofta är rädda för inläggning för de tror den blir långvarig, men i verkligheten bara några veckor och sedan vistas man i hemmet utom vid återfall i psykos.

Antipsykotika är viktigaste behandlingen, men också utbildning om sjukdomen för att t.ex upptäcka tecken på psykos.

I Sverige är en person med schizofreni inlagd i genomsnitt 6 dagar per år och träffar en psykiater 1,4 gånger per år.

Läs mer hos Mail Online.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-06-14 07:41
Säkert 50 % av inläggningarna inom psykiatrin orsakas av att man avbrutit medicineringen.

"I England har en undersökning visat att de med schizofreni har de längsta inläggningarna på sjukhus och i genomsnitt 30 dagar. Då har man undersökt alla sjukdomar och även kroppsliga sjukdomar som cancer. För brännsår varade inläggningarna 1 dag och för lungcancer 5 dagar."

http://www.viska.se/index.php/nyheter1/19-varden/5764-schizofreni-inlagd-langst-30-dagar-i-england

Tror att inläggningarna är långa vid schizofreni för det tar 4 veckor för att få max effekt av antipsykotika och sedan måste man se till att de tar medicinen. Tror att man snart kommer ge depåinjektion vid inläggningen och sedan hem efter en vecka ungefär. Om fler fick depåinjektioner skulle nog inläggningarna minska.
Ready
#3 Ready 2015-06-13 20:50
Jag har inget tålamod med dem som inte tar sin medicin. De betyder inte att jag vill ha lag på att patienter måste ta sin medicin.
Admin1
#2 Admin1 2015-06-13 20:21
Frivilliga inläggningar brukar vara ganska korta. Tvångsvård brukar vara mycket längre, men då har man ju varit en fara för sig själv och andra.
Geta
#1 Geta 2015-06-13 18:51
Man ska inte vara rädd för att bli inlagd kortare tid. Det är inte så farligt som många tror.

Du har inte rätt att posta kommentarer