Kambodja

Vården för psykiskt sjuka är starkt eftersatt visar en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO).

Ett exempel är Kambodja där mentalsjuka på landsbygden hålls fastkedjade av sina familjer i brist på alternativ, men en frivilligorganisation har nu startat ett projekt för att befria dem.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-09-02 15:32
Det finns liknande exempel från Indien, Mexico och Indonesien. Endera fotboja eller så litet skjul med låst dörr brukar förekomma. Det verkar drabba de som blir våldsamma och ställer till oreda. När de får antipsykotika så brukar de slippa bojorna.

I Sverige förknippas psykiatrin med frihetsberövande, men här ser man att psykiatrin också ger frihet. Säkert samma sak i Sverige och när antipsykotikan kom kunde 30 % utskrivas från mentalsjukhusen. Tvångsvård idag får man oftast när man blir farlig för sig själv och andra. Oftast orsakat av missbruk, som finns hos 75 % med tvångsvård. Om missbruket försvann skulle tvångsvården minska med 75 % och psykiatrin skulle få 38 % fler vårdplatser.

Om man lade ner tvångsvården helt skulle alla ändå inte bli fria utan de skulle hamna i häkte eller fängelse dvs bli som i uländer i princip.

Du har inte rätt att posta kommentarer