Mer pengar ska satsas på ungas psykiska hälsa.

Ett krav som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-09-15 06:27
Screening av unga på tidiga tecken på psykos hade varit bästa satsningen för tidig detektera svåra psykiska besvär och försöka behandla tidigt.

Att ge nyinsjuknade i psykos depåinjektion Abilify Maintena kan också hjälpa unga mycket och göra att studier mm kan slutföras.

Utvecklingsarbete för stöd och behandling av unga via internet hade varit bra att starta utvecklingsarbete på.
Ready
#1 Ready 2015-09-15 00:50
Det är egentligen bara psykossjukdomar och kraftiga depressioner som är av vikt.

Du har inte rätt att posta kommentarer