journal

I dag inför psykiatrin i Skåne möjligheten för flertalet patienter att ta del av sina journaler via nätet.

Regionen är först i landet med att erbjuda den här tjänsten inom just psykiatrin.

Beslutet har genomgått en grundlig riskanalys.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-10-01 13:26
Jag tror själv att de som kan ha kognitiv nedsättning t.ex dåligt närminne kan ha nytta av att läsa journalen för att få reda på vad läkaren sagt och rekommenderat, eftersom man glömde bort det vid läkarbesöket. Själv kommer jag nog inte ha någon nytta av att läsa min journal. Sedan är det tyvärr så att många med schizofreni har lässvårigheter, som liknar dyslexi. Denna dyslexi kommer efter psykosen och innan psykosen läste man normalt. En taljournal hade varit bäst.
Ready
#1 Ready 2015-09-30 17:33
Jag är glad över denna utveckling som kanske kan minska stigmatisering när psykiatri och somatisk vård närmar sig varandra.

Du har inte rätt att posta kommentarer