En länge kritiserad lucka i den svenska lagstiftningen kan vara på väg att täppas till.

En utredning föreslår en ny lag som ska reglera hur beslut ska fattas för beslutsoförmögna, exempelvis dementa, medvetslösa patienter eller patienter med allvarlig psykisk ohälsa.

Det är föräldrar, make/maka som barn, som får hoppa in enligt turlista.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-10-02 15:56
Krisplaner som finns för de med schizofreni och används på vissa kliniker innehåller en lista på personer, som skall hjälpa en på olika sätt t.ex före ens talan.

Viska har tagit fram en egen krisplan, som är innovativ och säkert bättre än de som redan finns. Innehåller bl.a ett återfallstest och består av en redigerbar pdf-fil, där texten kan sparas.

http://www.viska.se/phocadownload/krisplan1.pdf

Du har inte rätt att posta kommentarer