Människor med psykossjukdomar är omgärdade av fördomar och missuppfattningar.

Förutom det lidande som själva sjukdomen orsakar drabbas denna grupp ofta av utanförskap och svårigheter att få arbete och rätt vård.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-10-13 19:29
Här på Viska satsar vi på information om det ringa vårdbehovet för att visa att vi är inte så sjuka som många tror. Det verkar som de sjukaste är de som missbrukar, eftersom de antagligen belägger halva antalet vårdplatser inom psykiatrin antagligen på grund av farlighet eftersom de har tvångsvård. De bör vara en grupp att satsa på vårdmässigt. Antagligen står de för de mesta våldet som stigmatiserar alla andra också.

Annars tror jag på mer psykosociala behandlingar och depåinjektioner till nyinsjuknade. Professor Hultman sa i chatten hos Netdoktorn att de som bara har en psykos kan leva ganska normala liv. Depåinjektioner kan kanske skapa en psykos-schizofreni hos fler än 20 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer