Personalbristen inom psykiatrin är till och med värre än för annan vård.

Det menar Sveriges kommuner och landstings samordnare.

En hög andel hyrläkare och för få sjuksköterskor har exempelvis lett till en kraftig ökning av klagomålen mot öppenvården i Huddinge.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-04 17:54
Kanske borde man informera mer om psykiatrins framsteg de senaste 50 åren t.ex att de med schizofreni blivit betydligt friskare. Det skrivs så mycket negativt om psykiatrin, så bilden borde nyanseras. Man borde informera vad psykiatrin faktiskt gör t.ex skyddar folk genom att vårda de farliga i 50 % av vårdplatserna.

Du har inte rätt att posta kommentarer