Hälso- och sjukvårdsorganisationen spelar en viktig roll i tidiga insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa.

Nu inleds arbetet med att skapa en nationell definition av modellen »första linjen« för barn och ungas psykiska hälsa, skriver Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och landsting.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-04 17:49
På mentalsjukhusens tid var det familjen som tog personen till mentalsjukhusen för de inte orkade längre. Första linjen borde egentligen vara familjen om den gör rätt kan det spara tid för psykiatrin. Information till föräldrar tror jag är bäst därför. Man kan fråga varför barnen har mer psykiska besvär. Kanske för lite motion, som har en stresskyddande effekt. Eller kanske beror det på att de inte får acetylsalicylsyra längre utan Alvedon. Inflammation kan vara kopplat till psykisk sjukdom. Det finns många saker som är annorlunda t.ex fler infektioner via dagis.

Du har inte rätt att posta kommentarer