Stockholm

Invånarna i Stockholm är de som har mest kontakt med psykiatrin, medan motsvarande siffra för Värmland placerar dem på andra sidan av skalan.

Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren gjort. 

Snittet för riket ligger på 0,43 besök per år, medan Stockholm har 0,72 besök och Värmland 0,32 besök.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-04 17:05
Kan vara så att Stockholm satsar mer pengar på psykiatrin och att resultatet speglar inte sjukligheten primärt utan hur mycket pengar som satsas på psykiatrin. I och för sig så är schizofreni vanligare i storstäder än på landsbygden, så storstäder borde satsa mer på psykiatrin tack vare fler allvarligt psykiskt sjuka. Invandrare har större risk för schizofreni faktiskt. Jag tror att det också delvist kan bero på högre arbetslöshet. Om man ser på personer med tidiga tecken på psykos så kan arbete skydda mot psykos. Hög ungdomsarbetslöshet kan kanske göra att fler får schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer