Den psykiska ohälsan ökar i Sverige.

SVT har tagit del av regeringens satsning på psykiatrin i år.

150 nya miljoner ska framförallt komma de unga till del via ungdomsmottagningar.

Läs mer hos SVT.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-12-20 18:38
Problemet med ungdomar eller tonåringar är att hjärnan utvecklas i den åldern och det leder ofta till diffusa symptom och svårigheter med diagnossättning. Jag tror att gentester kan bli värdefulla för ungdomar av den anledningen, men det kommer att ta tid att utveckla dem.

Upplever inte bristande samordning mellan kommun och landsting, som något problem här. Det stora problemet är att så få får effektiva psykosociala behandlingar, som kan förebygga psykoser. Det som är viktigt hos unga är att hitta de med tidiga symptom på psykotisk sjukdom, som kan ge funktionsförluster och handikapp. Det är inte så stor del av de unga utan kanske max 1-2 %. Tidig behandling kan vara viktig här.

Du har inte rätt att posta kommentarer