Lär av trafikforskningen.

Jämfört med det systematiska arbetet för att minska antalet trafikdöda präglas samhällets åtgärder för att bekämpa de fortsatt höga självmordstalen av betydande brist på resurser och samordning.

Dagens höga antal fall kan med rätt insatser minskas väsentligt med systematiskt arbete, skriver tretton debattörer.

Läs mer hos DN Debatt.

Läs Viskas Råd vid självmordstankar.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-01-16 07:01
1500 självmord årligen, men 12 000 svenskar dör årligen på grund av rökning. 90 % av självmorden är relaterade till psykisk sjukdom. Missbruk orsakar självmord. Vid schizofreni kan religiositet, höga doser antipsykotika samt Clozapine ge visst skydd mot självmord. Medicinering kan vara möjlig i vissa fall. Min egen teori är att okända psykoser kan orsaka självmord. Djupa depressioner kan ge psykossymptom, som kan bestå av röster som uppmanar till självmord, även utan känd psykossjukdom.

http://www.viska.se/index.php/sjalvhjalp/1316-rad-vid-sjaelvmordstankar

Du har inte rätt att posta kommentarer