En plats på gruppboende kostar 500 000 kr per år och gruppboendena börjar bli allt större (billigare?)

Statistiken visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans fortsätter att öka.

Totalt hade 69 500 personer insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 oktober 2015.

Tillsammans fick dessa personer drygt 117 000 insatser, vilket är nästan 3 000 (+ 2,6 %) fler än 2014.

Daglig verksamhet (30 %) och vuxenboende (22 %) är de två vanligaste insatserna.

Från Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-03-24 14:07
Boendestöd ingår inte i denna statistik. Boende och sysselsättning verkar dominera. En viss sysselsättning går kanske att ordna av personalen på boendena t.ex hjälpa brukarna att städa sitt eget rum eller att de gruppstädar på boendet lite överallt.
Ready
#2 Ready 2016-03-22 20:27
En idé kanske kunde vara att sätta hela svenska folket på gruppboende.
björk
#1 björk 2016-03-22 14:35
Att missleda från annans kontenta vars liknelse kallas bisarr går jag in på ämnet! Susen. Dillemat har varigt än del att det torde sig på hemmet vara alltför bra så man blir bara förlägen försynt.... Och man kommer bort -ifrån slynglarna o parasiterna som härjar här bl.a. brukare samt boendestödjare och deras ofattbara infantilla löjes cirkus. Här är det "Clean" Inget sånt så ja förlägen ett bra ord

Du har inte rätt att posta kommentarer