En plats på gruppboende kostar 500 000 kr per år och gruppboendena börjar bli allt större (billigare?)

Statistiken visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans fortsätter att öka.

Totalt hade 69 500 personer insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 oktober 2015.

Tillsammans fick dessa personer drygt 117 000 insatser, vilket är nästan 3 000 (+ 2,6 %) fler än 2014.

Daglig verksamhet (30 %) och vuxenboende (22 %) är de två vanligaste insatserna.

Från Socialstyrelsen.