sjukskrivning

Wikström Sängenknaben? Bild: Cliparts.co

I januari börjar nya rekommendationer gälla för sjukskrivning i psykiska diagnoser.

Den största förändringen i beslutsstödet är att läkare bör undvika sjukskrivning – eller sjukskriva patienter på deltid – i högre utsträckning än tidigare.

Psykossjukdomar kan sjukskrivas som tidigare, men för andra diagnoser har ändringar skett beroende på hur allvarlig diagnosen är. 

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-11-10 17:58
Vid schizofreni har i Sverige 8 % mer än 50 % arbetsförmåga. Det är väl främst vid kognitiv nedsättning, som arbetsförmågan är nedsatt. Kanske skall man börja mäta kognitiv nedsättning för att kunna bedöma arbetsförmågan och särskilt vid långa sjukskrivningar? Vid bipolär, som är nära släkt med schizofreni arbetar 70 %. Ganska stor skillnad. Det är arbetsterapeuter, som är experterna på arbetsförmåga.

Du har inte rätt att posta kommentarer