Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa har fått i uppdrag att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder hos barn och unga under 18 år.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-12-13 19:26
Hanne Kjöller skrev i DN i somras att anhöriga fick sköta tvångsinsatserna för äldre. Att engagera föräldrarna eller mormor kan vara ett sätt lösa problemet på för unga. Frågan är om inte åldersgränsen skall sänkas från 18 år till 15 år också för det minskar problemet. Samma sak bristen på vårdpersonal i Sverige. I uländer sköter ofta anhöriga omvårdnaden för den sjuke på sjukhus och fixar maten också. Ingår i anhörigplikterna.

Du har inte rätt att posta kommentarer