Kunskap om en patients levnadsvanor gör det lättare för hälso- och sjukvården att ge rätt behandling och stöd.

Patienterna vill gärna berätta, men frågorna måste ställas på ett sätt som passar dem.

Fyra av tio vill exempelvis inte svara på frågor om alkohol- och tobaksvanor i ett webbformulär, visar Socialstyrelsens rapport.

– Hälsosamma levnadsvanor kan bland annat förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. De kan också förbättra resultaten av behandlingar i hälso- och sjukvården, säger Iréne Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen. 

Läs mer Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2016-12-16 14:18
Diabetessköterskan brukar fråga om levnadsvanor. Till exempel hur ofta jag köper sexpack.

Du har inte rätt att posta kommentarer