SKL och regeringen satsar på resurscentrum för att stärka sjukvårdens arbete med psykisk hälsa. 

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
björk
#3 björk 2016-12-31 22:03
Felet som gemen lekman ifråga gör
är att se de på en karta som att inta länder.
Se de hellre som en atom fusion.
Vi människor föds olika allt hänger på det.
Det finns inga "snabb genvägar". Man kan
inte kryssa över något okryssbar. Det är där räv
spelet ligger. Att antingen söker anställaren upp
o haffar o charmar den i sin närhet. Grisen i säcken
syndromet. Eller blir de tvärsom att sökaren
snärjer sig och tuktar anställaren. Med list.
Och övertalning. Det finns ingen grå zon eller
grå skala. Man kan inte se en person och skönja
innehållet den andliga näringen Däremot kan man¨
insikt om sig själv å man kan lära känna sin
motpart. Det är lite Disney syndromet inget är
vad de verkar som En klok kvinna en gång sa rakt
till utifrån sina erfarenheter ibland får man bara
säga "WHAT" det ligger en underliggande sanning
i de att de blir fjolligt på sätt o vis
Admin1
#2 Admin1 2016-12-28 18:59
Det verkar handla om lindrigare psykiska besvär. Om man skall börja med det måste man försöka köra med symptomskattning, så man vet hur pass allvarliga symptomen är hos individen och veta vilket vårdbehov som finns.
Ready
#1 Ready 2016-12-25 21:46
Mycket är bra med socialdemokratin, men varför var de tvungna att förlöjliga sig själva och kalla sig för en feministisk regering.

Du har inte rätt att posta kommentarer