Människor som är sjuka med psykiatriska diagnoser har längre sjukskrivningar än andra och får oftare återfall.

Fler kvinnor än män drabbas, men en större andel av männen slås ut från arbetslivet.

Personer som har bipolär, schizofreni eller hyperaktivitetsstörning ligger betydligt sämre till vad gäller återfallsrisk och risk för att inte komma tillbaka i arbete jämfört med dem som har ångestsymptom, ätstörningar eller enstaka depressiva perioder.

Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Läs mer hos Publikt.

Skada inte fler människor genom sjukskrivningar skriver Hanne Kjöller i Expressen

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2017-04-26 15:53
Det är inte bara sjukskrivningarna, som är längre vid schizofreni utan också inläggningarna. Tror schizofreni har de längsta inläggningarna av alla sjukdomar och medeltid c.a 1 månad.
Admin1
#3 Admin1 2017-04-25 12:33
Hanne Kjöller Expressen:
Många sjukskrivna är inte sjuka
http://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/skada-inte-fler-manniskor-genom-sjukskrivningar/
Admin1
#2 Admin1 2017-04-24 17:34
Sjukskrivning på 1-2 år efter första psykosen förekommer nog ganska ofta. Sedan får nyinsjuknade ofta återfall på grund av medicinavbrott.
Geta
#1 Geta 2017-04-24 17:25
Om jag hade vetat det. Att ha en liten släng av schizofreni trodde jag inte att man slapp jobba för.

Du har inte rätt att posta kommentarer