Människor som är sjuka med psykiatriska diagnoser har längre sjukskrivningar än andra och får oftare återfall.

Fler kvinnor än män drabbas, men en större andel av männen slås ut från arbetslivet.

Personer som har bipolär, schizofreni eller hyperaktivitetsstörning ligger betydligt sämre till vad gäller återfallsrisk och risk för att inte komma tillbaka i arbete jämfört med dem som har ångestsymptom, ätstörningar eller enstaka depressiva perioder.

Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Läs mer hos Publikt.

Skada inte fler människor genom sjukskrivningar skriver Hanne Kjöller i Expressen