Aleris

Anna Friberg, verksamhetschef på Aleris psykiatri i Lund, och Astri Sjödin, patientombud på NSPH. Foto: Petra Haupt/Sveriges Radio

På Aleris öppenvårdspsykiatri i Lund jobbar man sedan i höstas på ett nytt sätt för att öka patienternas inflytande över vården.

Bland annat är brukarna med och styr mötena med patientföreningar.

Rent konkret innebär samarbetet bland annat att Astri Sjödin på NSPH är med och bestämmer dagordningen, när patientföreningarna i Lund kommer på inflytanderådsmöten, och att hon finns på mottagningen två gånger i veckan för att ta emot patienters synpunkter och klagomål.

Läs mer hos P4 Malmöhus.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-05-03 15:22
Bra att involvera patienterna mer i vården, eftersom de sköter själva huvudsakligen sin egen vård. Idag så är psykiatrin delaktig i c:a 2 % av ens tid om man har schizofreni. Den kommunala psykiatrin hjälper kanske 25-30 % med gruppboende och boendestöd, men inte så mycket vård egentligen. Gruppboende karaktäriserades av en som bor på gruppboende, som boendestöd dygnet runt, men ej vård.
Ready
#1 Ready 2017-05-03 01:07
Kvinnan till vänster i bild ser inte så pjåkig ut.

Du har inte rätt att posta kommentarer