Lennart Lundin (Schizofreniförbundet), som vill att politiker skall beställa resultat av psykiatrin t.ex färre psykoser

Återfall i psykos orsakar stort lidande, mycket oro, svårigheter att fullfölja rehabilitering och ökad suicidrisk.

Återfallen drar också mycket sjukvårdsresurser.

Detta är ett stort bekymmer för patienter, anhöriga och vården.

Men det finns en god nyhet: modern psykiatri har flera olika sätt att drastiskt minska risken för återfall.

Det finns bra sätt att organisera vården (t.ex. Resursgrupps- ACT) och sätt att förbättra medicinering.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.