Socialstyrelsen har kartlagt de specialenheter som behandlar personer med missbruk/beroende av alkohol och andra droger.

Behandling av missbruk och missbruksrelaterade problem bedrivs såväl av socialtjänsten, sjukvården och kriminalvården som av privata vårdföretag och ideella organisationer.

Statistiken som gäller en viss mätdag (1 april 2003) redovisar bl.a utbudet av insatser - t.ex behandlingar för olika typer av missbruk och behandlingar för särskilda målgrupper. Antalet klienter/patienter i missbruksbehandling redovisas också tillsammans med länsvis uppdelad statistik.

3 038 missbrukare med allvarliga psykiska störningar fanns under behandling.

23 procent vårdenheterna har specialverksamhet för missbrukare med allvarlig psykisk störning.

Läs mer i Socialstyrelsens sammanfattning.

Du har inte rätt att posta kommentarer