Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter.

SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering), Socialstyrelsen, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), eHälsomyndigheten, Forte,  Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten och IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-11-22 09:59
Det som kan vara negativt är att RSMH och Schizofreniförbundet inte riktigt begriper problemen och vad som behöver göras. Det är bättre missbruksvård och bättre rökavvänjning som krävs. Då sjunker dödligheten och behovet av tvångsvård kraftigt. Sedan bättre vård av nyinsjuknade och effektiva psykosociala behandlingar till alla. Det man gärna vill driva är frihetsfrågor, som mindre tvång och bättre bemötande, men det är helt värdelöst för kontakterna med psykiatrin utgör 2 % av vår tid. Ingen har någon glädje av sådana saker. Bättre att göra folk friskare med bättre vård så behovet av tvång och kontakt med psykiatrin minskar på det viset. Att förbättra bemötandet hos allmänheten är viktigare än psykiatrin.
Ready
#1 Ready 2017-11-18 17:59
Hur man än vänder och vrider på ordet "brukare" så är det löjeväckande.

Du har inte rätt att posta kommentarer