60 % av de långa sjukfallen beror på psykisk diagnos

Färre anställda inom kommuner och landsting blir långtidssjukskrivna, men en yrkesgrupp går mot trenden: läkarna.

Mest uppseendeväckande är ökningen av långa sjukfall med en psykisk diagnos bland manliga läkare.

Läs mer i Läkartidningen.

1 % av läkarna verkar vara sjukskrivna lång tid.